V Česku je 600 tisíc prázdných bytů.

  • 19. 1. 2024

 Zhruba 377 tisíc neobydlených bytů leží v Česku ladem v rodinných domech a dalších 200 tisíc v bytových domech. V rámci připravovaného zákona o podpoře bydlení chce ministr Bartoš vytvořit systém garancí, který má snížit rizika spojená s pronajímáním a motivovat majitele nevyužívaných bytů, aby je začali nabízet k bydlení.

 „Je to protržní recept, který například na Ostravsku, v Plzni nebo Brně už dobře funguje. Rádi bychom takto každý rok dostali zpátky na trh až 2 tisíce soukromých bytů,“ říká ministr.

 Česká republika nedisponuje databází bytů. Problém je, že katastr nemovitostí eviduje domy, a pokud dům není právně rozdělený na bytové jednotky, v katastru se vůbec neobjeví počet bytů. Proto je číslo v katastru značně podhodnocené. Autoři analýzy tak používají data ze Sčítání lidu 2021.

Jsou mezi nimi byty, které jsou používané jako kanceláře, ačkoliv jsou pořád vedené jako byty. Nebo jsou používané ke krátkodobému pronájmu a jsou vedené jako bytové jednotky. Trvale není obývaných ani zhruba 13 tisíc obecních bytů. Nejčastějším důvodem je fakt, že od roku 1990 neprošly rekonstrukcí.

 Ministerstvo si mezi majiteli prázdných bytů udělalo průzkum, nejčastěji zmiňovali obavy z neplacení nájmů, z poškození bytu a obecně starosti se správou nemovitosti. Kdyby existovaly mechanismy, kde se za nájemce někdo zaručí, více než polovina uvedla, že by byla byty ochotná pronajmout. Právě to má nově připravovaný zákon vlastníkům nabídnout.


Zdroj: SeznamZpravy