Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat na krátkodobé ubytovací služby

  • 16. 4. 2024

Nabízení krátkodobých pronájmů ve stavbách určených pro trvalé bydlení je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Je veřejným zájmem, aby byla stavba užívána k povolenému účelu. Majitelé by měli takové byty nechat rekolaudovat.

[☝️]  Nájem bytu či domu pro trvalé bydlení má úplně jiný účel a jiné vlivy na okolí, než přechodné ubytování rekreačně-turistického charakteru.

[❌]  Ministerstvo pro místní rozvoj již v roce 2022 vydalo metodiku, která shrnuje možnosti a povinnosti stavebních úřadů v otázce ubytování turistů v běžných bytech prostřednictvím online platforem typu Airbnb.

[❌]  Kromě ověření stavební dokumentace může stavební úřad přistoupit ke kontrolní prohlídce a přizvat na ni například také orgán požární ochrany nebo zástupce živnostenského úřadu. Pokud zjistí, že je stavba využívaná nepovoleným způsobem a vlastník stavby v něm bude i přes výzvu pokračovat, může stavební úřad užívání stavby zakázat. Ovšem ani to zatím není dostačující a někdy stavební úřady nekonají nebo konají neefektivně.