Jaké dotační bonusy můžete získat k programu Oprav dům po babičce?

  • 10. 11. 2023

Po splnění podmínek a schválení žádosti v programu Oprav dům po babičce lze získat na zateplení staré nemovitosti až 1 000 000 Kč. Reálně ovšem maximálně 50 % přímých realizačních výdajů. Nad limit 50 % je však možné získat ještě tzv. dotační bonusy. 

1. Kombinační bonus
Program na zateplení lze kombinovat s řadou dalších programů z Nové zelené úsporám. Kombinací minimálně dvou podporovaných opatření vznikne nárok na tzv. kombinační bonus. Ten činí 10 000 Kč za každé opatření. To první, tedy zateplení, se do toho však počítat nebude.

2. Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu
Abyste na tento bonus dosáhli, budete muset dodat i doložený výpočet environmentálního hodnocení, které bude mít nenulové bodové hodnocení.

3. Rodinný bonus
Jedná se o nový typ bonusu a byl představen souběžně s programem Oprav dům po babičce. Když žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě, získá v rámci bonusu 50 000 Kč za každé, které má v plné výchově. Nejde přitom vůbec o to, zda se jedná o dítě vlastní, osvojené, anebo v pěstounské péči. Podstatná je plná výchova.

4. Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce
Až 10 % navíc z celkové výše podpory bez ostatních bonusů navíc můžete získat, pokud žádáte o podporu na nemovitosti, které se nacházejí ve vybraných regionech a obcích, které jsou uvedené v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+.


Zdroj: Finance